دوره آموزشی تحت عنوان  آموزش چارچوب اسپرینگ بوت (جاوا) به صورت رایگان ، تهیه گردید که میتوانید از این لینک ، دسترسی پیدا کنید .

مباحثی که در این آموزش مورد مطالعه قرار گرفته است شامل موارد زیر است :
- معرفی اسپرینگ بوت
- مبحث IOC
- اتصال به دیتابیس پستگرس
- JdbcTemplate
- استفاده از هایبرنیت در اسپرینگ بوت
- jpa Repository
- استفاده از تمپلیت انجین thymeleaf در اسپرینگ بوت
- لاگین و احراز هویت
- validation
- ارسال ایمیل
- پروژه درج آگهی