باگ ها همیشه در برنامه ها وجود دارند و گاهی اوقات برنامه نویسان نیز به دلایلی از وجود آنها در برنامه های خود خبر ندارند ، برخی از این باگ ها ممکن است در زمان های خاصی منجر به از کار افتادن برنامه ، نشان دادن خطا و ... خود را نشان دهند و برنامه نویس وجود آن حالت استثنا را چک نکرده باشد .
فرض کنید ، در یک برنامه فایلی را فراخوانی می کنیم که آن فایل وجود ندارد ، در این حالت با یک استثنا یا exception رو به رو می شویم که برنامه نویس باید برای حالت هایی که فایل وجود ندارد ، راه حلی را ارائه دهد . مانند لاگ گرفتن از exception و نشان دادن یک پیام ساده به کاربر و...

با استفاده از متد set_exception_handler میتوان یک handler اختصاصی برای پردازش استثنا در PHP پیاده سازی کرد ، فرض کنید می خواهیم وجود استثنا در خواندن محتوای یک فایل را بررسی نماییم .
اول یک handler اختصاصی را پیاده سازی می کنیم .
$exceptionHandler = function(Throwable $ex){
  print "Exception handler received an exception : " . "<pre>".print_r($ex, true)."</pre>";
};
بعد با متد زیر  handler را register می نماییم :
set_exception_handler($exceptionHandler);​
حال میتوانیم اینگونه حالت های استثنا را مدیریت نماییم :
if (file_exists("example.txt")){
  file_get_contents("example.txt");
}else{
  throw new Exception("File Not Found");
}​

چون نام فایلی را که وارد کردیم وجود ندارد ، بنا بر این با یک exception رو به رو می شویم و با پیام زیر رو به رو خواهیم شد و می توانیم به راحتی exception را trace نماییم که این پیام شامل پیام ارور ، کد ارور ، فایلی که ارور در آن رخ داده و شماره خط کدی که دچار مشکل است را به ما نشان می دهد :

Exception handler received an exception :
Exception Object
(
  [message:protected] => File Not Found
  [string:Exception:private] => 
  [code:protected] => 0
  [file:protected] => test.php
  [line:protected] => 40
  [trace:Exception:private] => Array
    (
    )

  [previous:Exception:private] => 
)


می توانیم برای حالتهای مختلف Exception های اختصاصی خودمان را نیز پیاده سازی نماییم ، فرض کنید کاربر قرار است ایمیل را از ورودی به برنامه ما ارسال کند و اگر ایمیل ورودی ، یک ایمیل معتبر نبود ، با یک Exception رو به رو شود . 
برای پیاده سازی کلاس اختصاصی Exception خود به صورت زیر باید عمل کنیم ، این کلاس از کلاس Exception ارث بری می کند :

class emailException extends Exception
{
  public function errorMessage()
  {
    //error message
    $error = 'Error on line ' . $this->getLine() . ' in ' . $this->getFile()
      . ': <i>' . $this->getMessage() . '</i> is not a valid Email address';
    return $error;
  }
}

حال برای استفاده از این Exception میتوان به صورت زیر عمل کرد :

$email = "something[AT]yahoo.com";

try {
  //check if email is validate
  if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === FALSE) {
    //throw exception if email is not valid
    throw new emailException($email);
  }
} catch (emailException $e) {
  //display custom message
  echo $e->errorMessage();
}

چون ایمیل ورودی یک ایمیل معتبر نیست با exception زیر مواجه خواهیم شد :

Error on line 45 in test.php: something[AT]yahoo.com is not a valid Email address


انواع خطا ها در PHP که شامل خطاهای زیر می باشد :
Notice : این خطا عموما زمانی برخ میدهد که از متغیری استفاده کنیم که تعریف نشده باشد ، مانند مثال زیر :

echo $name;

//خروجی
Notice: Undefined variable: name in test.php on line 53


Fatal error : این خطا جزو خطاهای بحرانی است و هنگامی که این خطا رخ دهد ، از اجرای مابقی برنامه جلوگیری می کند ، مانند زمانی که یک فایلی را require_once می کنیم که وجود خارجی ندارد .
Parse error : این خطا زمانی رخ می دهد که کد برنامه دارای syntax error باشد و مفسر PHP نتواند کدهای نوشته شده را به دلایل اشتباه تایپی ، تفسیر کند .
Warning : این خطا مربوط به زمانی است که برنامه از لحاظ منطق دارای مشکل بوده  و یک Warning نشان داده می شود ، مانند تقسیم یک عدد صحیح بر صفر که با Warning زیر رو به رو می شویم :

Warning: Division by zero in test.php on line 53


Error Handler :
با استفاده از تابع set_error_handler و پاس دادن یک تابع به آن ، می توان خطاهای runtime را مدیریت کرد . برای پیاده سازی یک error handler اختصاصی می توان به شیوه زیر عمل کرد :

$errorHandler = function ($errno, $error_string, $error_file, $error_line, $context) {
  $error_output = [
    "error_code" => $errno,
    "error_string" => $error_string,
    "file" => $error_file,
    "line" => $error_line
  ];

  print "Error handler received error " . '<pre>'.print_r($error_output, true).'</pre>';
};

برای register کردن error handler از تابع زیر استفاده می کنیم :

set_error_handler($errorHandler);

حال فرض کنید اپلیکیشن در حالت runtime می خواهد عملیات I/O را روی یک فایل انجام دهد اما حجم آن فایل نباید بیش از یک مقدار خاص باشد :

const FILE_MAX_SIZE = 2000000;

if (filesize("example.csv") > FILE_MAX_SIZE) {
  trigger_error("file size is to large", E_WARNING);
}

در صورت بزرگ تر بودن حجم فایل با ارور زیر مواجه می شویم :

Error handler received error
Array
(
  [error_code] => 2
  [error_string] => file size is to large
  [file] => test.php
  [line] => 23
)


توجه نمایید که هیچ گاه نباید اینگونه  error ها و exception ها را به صورت مستقیم به کاربر نهایی نشان دهیم ، زیر این عمل می تواند امنیت اپلیکیشن را تهدید کرده و گاهی اوقات اطلاعات حساسی را در خروجی نمایش دهد، همچنین کاربران اصولا نمیتوانند درک درستی از این همه error داشته باشند و همچنین زیبایی اپلیکیشن نیز زیر سوال می رود.
اصولا قسمت های حیاتی برنامه که مستعد error و excption است را لاگ گیری کرده و تمامی این ارور ها را در فایل لاگ میتوان مشاهده کرد .